Bio Energo Komplex

Společnost BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o. v Kolíně obnovila dávnou tradici lisování řepkového oleje v roce 2013, kdy byl zahájen provoz její lisovny. Umístnění společnosti v Kolíně umožňuje plně využít výhod jedinečné zemědělské oblasti Polabí. Lisovna svou velikostí představuje mezičlánek mezi drobnými manufakturami, které jsou provozovány tzv. „na koleni“ a mamutími lisovnami, které zpracovávají ohromné množství surovin, lisují za tepla a samotný olej je ještě rafinován a jinak chemicky upravován.