Avena

Firma AVENA s.r.o. byla založena v roce 1998 jako obchodní firma, předmětem obchodu byl hlavně obchod s cukrem a zemědělskými komoditami. Koupí výrobny těstovin v Divnicích se AVENA s.r.o. stala firmou výrobní, zde má AVENA s.r.o. také sídlo firmy. V roce 2006 firma převzala výrobu a distribuci jedlých rostlinných olejů ve výrobním areálu v Bzenci. Nyní firma považuje výrobu a distribuci olejů jako jeden ze svých hlavních a stabilních předmětů činnosti.