Likvidace olejů

Projekt pro města a obce

Zařídíme pro vaše město či obec sběrné kontejnery na rostlinné oleje a tuky včetně pravidelných svozů. Máme 3 roky zkušeností se sběrem od občanů.

Neváhejte nás kontaktovat, připravíme Vám nabídku přímo na míru.

nádoby na olej

Sběr a odvoz použitých potravinářských olejů a tuků

S původci tohoto odpadu č. 20 01 25 uzavíráme dle zákona o odpadech smlouvu o sběru použitého oleje. Dle přání zákazníka dodáváme vlastní nádoby o objemu 50 L, 200 L a IBC kontejnery 1000 L. Odpad pravidelně odvážíme v pravidelných dohodnutých intervalech. Vedeme evidenci o likvidaci jak u našich klientů tak i u kontrolních orgánů.

Neváhejte nás kontaktovat, připravíme Vám nabídku přímo na míru.

nádoby na olej